Zeewolde

Klik door de tijd om te zien hoe de grondwaterstand verandert als gevolg van neerslag.

Aan het waterniveau in de putten is te zien of het peil op het proef perceel is verhoogd t.o.v. het referentie perceel.

Gebruik Firefox of Chrome voor de beste ervaring met deze webtool.Grafieken Waterbalans

Metingen

Actuele stijghoogte metingen zijn voor deze locatie nog niet beschikbaar.

 

Ontwerp proeflocatie

Op de proeflocatie bij Zeewolde lag drainage met een drain afstand van 16 m. Voor de proef zijn tussen de oude drains nieuwe drains geplaatst, waardoor de drainafstand 8 m is geworden. Per drie drains zijn de drains gekoppeld aan een verzameldrain die uitkomt in een meet- en een regelput. In de meetput wordt de flux door de verzameldrain gemeten, zowel tijdens afvoer in natte periodes als tijdens infiltratie in droge periodes. In de regelput kan het peil worden opgezet door middel van het plaatsen van een schotje. Het peil niveau wordt vastgehouden door een pomp die werkt op zonne-energie. We vergelijken de situatie tijdens systeemgerichte drainage met de referentie situatie door op een deel van de proeflocatie geen peilopzet te gebruiken. 

 

Bodemopbouw

De bodemopbouw van het perceel bij Zeewolde bestaat uit klei op veen op zand. De diepte waar het veen begint varieert sterk tussen de 60 en 120 cm. De veendikte is maximaal een meter en niet overal hetzelfde, in het hoogte profiel is een hogere zandrug te zien waar vrijwel geen veen zit. Vanaf de zandrug wordt de veenlaag steeds dikker in zuidelijke richting. Op veel plaatsen bevindt zich nog een dunne zandlaag boven het veen. Het grillige verloop van de bodemlagen leidt tot lokale verschillen in afwatering en verschillen in veenoxidatie.

 

Aanleg 

De nieuwe drains zijn met een kettinggraver aangelegd waarbij de sleuf is opgevuld met drainage zand. Per drie drains zijn de drains aangesloten op een verzameldrain. Elke verzameldrain komt eerst door een meetput en vervolgens in de regelput terecht. De regelput staat in verbinding met de sloot.  

Nieuwe drains zijn bezand

Drains worden aangesloten op de verzameldrain

Aanleg van de putten