Spaarwater Flevoland

Binnen het project Spaarwater Flevoland doet Acacia Water een proef met systeemgerichte drainage om bodemdaling te vertragen. Het project valt onder het Actieplan Bodem & Water.

De proef wordt gedaan op twee locaties. Klik op de locaties om de actuele metingen te bekijken.

Locatie Omschrijving
Nagele
De bodemopbouw van het perceel bij Nagele bestaat uit klei op veen op zand. De diepte van de bovenkant van de veenlaag varieert tussen de 25-80 cm. Het veen is relatief dik en loopt door tot een diepte van 4 m. Op deze locatie testen we ook het gebruik van de biologisch afbreekbare BioDrain.
Zeewolde
De bodemopbouw van het perceel bij Zeewolde bestaat uit klei op veen op zand. De diepte waar het veen begint varieert sterk tussen de 60 en 120 cm. De veendikte is maximaal een meter en niet overal hetzelfde, in het hoogte profiel is een hogere zandrug te zien waar vrijwel geen veen zit. Vanaf de zandrug wordt de veenlaag steeds dikker in zuidelijke richting. Op veel plaatsen bevindt zich nog een dunne zandlaag boven het veen. Het grillige verloop van de bodemlagen leidt tot lokale verschillen in afwatering en verschillen in veenoxidatie.
Algemene Informatie